Pierwszoklasiści dla Pani Izy

Dla Pani Izy do powiedzenia po pasowaniu.

Dziękujemy Pani naszej,

że jest zawsze z nami w klasie,

 

na dywanie z nami siada,

bajki czyta, opowiada.

Dzięki Pani Izie dobrej,

w szkole jest już nam wygodnie.

Rząd literek nam przedstawia

komputerem nas zabawia,

a gdy czasem napsocimy,

w klasie przerwę swą spędzimy.

Pani Iza dobrze wie,

i czasami mówi, że

wśród 24 osób

na każdego – znajdzie sposób.

Więc rozdaje nam punkciki,

uciszanką tłumi krzyki.

Raz siedzimy, raz tańczymy,

zawsze świetnie się bawimy

i zdziwione miny mamy,

 

że tak wiedzę zdobywamy.

Dziś dzień ważny – święto Pani,

więc życzenia jej składamy,

by uśmiechem nas darzyła,

aby zawsze była miła,

psoty płazem przepuszczała,

wszystkie dzieci swe kochała,

by jej zdrowie dopisało,

aby zadań było mało,

by nam lekką była teczka,

wszak jesteśmy jej słoneczka.